Английско-Български речник black

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLACK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLACK
[blæk] I. 1. черен, тъмен, потъмнял

BLACK

in the face with rage, etcc. позеленял от яд/гняв и пр
2. тъмен, мрачен
3. черен, чернокож, негърски

BLACK

Belt ам. област, населена предимно с негри
4. мургав, смугъл, тъмнокож
5. лош, зъл, зловреден 6. зловещ, злокобен, прокобен
7. навъсен, ядосан, сърдит
8. тъмен, нечист, мръсен, позорен, престъпен (за постъпки, деяние и пр.)
9. непозволен, незаконен
10. обявен за бойкотиран
II. 1. черен цвят, черно
2. черна материя, черно облекло, траур
3. черно петно, нещо черно, сажда
4. агр. чернилка
5. търг.. актив
in the

BLACK

без загуба, платежоспособен
6. черен, чернокож, негър
III. 1. начерням, почерням, прен. черня, петня
2. лъскам/мажа с черна боя (обувки и пр.)
3. боядисвам в черно
4. обявявам бойкот на (стоки и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLACK
Последно търсено в речника