Английско-Български речник bite

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BITE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BITE
[bait] I. 1. захапвам, хапя, ухапвам, гриза
to

BITE

the dust падам повален/победен, умирам
to

BITE

one's lips прехапвам устнй (oт вълнение, яд, за да не npuxна от смях и пр.)
what is biting you? какво тe тревожи/мъчи/гризе? to have something to

BITE

on прен. имам нещо определено да върша/проучвам
2. захапвам въдицата, кълва, прен. оставям се да ме подведат, лапвам въдицата
3. жиля, ужилвам, ощипвам
4. попарвам (за слана)
5. разяждам (за киселина) (обик. с in)
6. изк. ецвам, гравирам 7. паря, смъдя, лютя
8. скачвам се, закачвам се, скопчвам се
the wheels

BITE

won't

BITE

колелата боксуват
once bitten twice shy парен каша духа
bitten with обхванат/заразен от (ентусиазъм и пр)

bite

at посягам да захапя/ухапя

bite

off отхапвам
I could

BITE

my tongue off съжалявам/пукам се от яд (не съм казал нещо)
to

BITE

someone's head/nose off отговарям рязко/гневно на някого
II. 1. ухапване. ужилване, ощипване
2. ухапано/ужилено място
3. хапка, хапване
to have a

BITE

хапвам си малко
without

BITE

or sup ни ял, ни пил
4. остър/парлив вкус, прен. острота, парливост, язвителност (на стил и пр.)
5. кълване (по въдицата за риоа)
6. тех. скачване. закачване. захващане, скопчване, зъболекарство захапка
to put the

BITE

on someone ам. sl, измъквам пари от някого

0 гласа
Речник
Английско-Български
BITE
Последно търсено в речника