Английско-Български речник bit

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BIT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BIT
[

bit

] I. 1. късче, парченце, хапка, частица, мъничко, малко
a

BIT

малко нещо, леко, мъничко

BIT

by

BIT

бавно, постепенно, малко по малко
not a

BIT

ни най-малко, никак
a little

BIT

мъничко
a

BIT

at a time постепенно, малко по малко
a

BIT

much малко множко
the whole

BIT

всичкото. цялото every

BIT

напълно, изцяло, всичкото
a

BIT

of (a) доста
he is a

BIT

of a coward той си е страхливичък
it took a

BIT

of thinking доста трябваше да се помисли
a

BIT

of all right разг. много приятен, бива го. няма грешка (за човек), a

BIT

(of stuff). sl. млада жена, девойка, парче
to do one's

BIT

давам своя дял за/принос към (кауза и пр.)
2. разг. дребна монета, aм
12. 5 цента
3.

BIT

(part) малка роля в пиеса/филм
II. 1. металната част на юзда, мундщук
to take the

BIT

between one's teeth освобождавам се от контрола на ездача (за кон)
преn. вирвам глава, отхвърлям властта на някого, решавам сам да се оправям
2. прен. пречка, юзда, контрол
3. част от сечиво, която реже/пробива, свредел, бургия, металната част на брадва и пр., мин, длето
4. част на ключа, която влиза в ключалката
III. v прен. възпирам, въздържам, слагам юзда на, обуздавам
IV. вж.

bit

e
V. n (съкр. от binary digit) двоична единица информация (при компютри и пр.), бит

0 гласа
Речник
Английско-Български
BIT
Последно търсено в речника