Английско-Български речник bind

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BIND

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BIND
[baind] I. 1. връзвам. свързвам, привързвам
стягам, пристягам (down to, on)
2. заклещвам (се), възпрепятствувам, възпрепятствуван съм
3. превързвам рана (up)
4. подвързвам (книга и пр.)
5. стягам (се), втвърдявам (се) (за тесто, бетон и пр.), сковавам се (от студ), споявам stones bound together with cement зациментирани камъни
6. затягам, запичам (стомах)
7. sl, досаждам, отегчавам
8. задължавам, изисквам, обвързвам (със закон и пр.)
to

BIND

oneself to поемам задължение/задължавам се да
to be bound to длъжен съм/принуден съм да, непременно трябва да/ще
bound to be defeated обречен на поражение, непременно ще бъде победен
9. обточвам, обтакам (одеяло, килим и пр.), обшивам, обковавам (с метал и пр.)
10. потвърждавам, подсигурявам, скрепявам (сделка и пр.)
11. sl. оплаквам се, роптая
II. 1. връзка, свръзка, свързване
2. муз. легато
in a

BIND

ам. sl, в затруднение

0 гласа
Речник
Английско-Български
BIND
Последно търсено в речника