Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BEZANT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BEZANT
['bezant] 1. ист. златна/сребърна монета
2. арх. орнамент във формата на редица от дискове...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BEZANT

DEPUTE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DEPUTE
[di'pju:t] 1. назначавам като заместник/представител, делегирам
2. възлагам (задача и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DEPUTE

OCHROUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OCHROUS
['oukrəs] 1. който e с/като охра
2. кафяво-жълт...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OCHROUS

PENATES

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PENATES
[pi'neiti:z] n pl лат. мит. пенати, домашни богове...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PENATES

SUNFLOWER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SUNFLOWER
['sʌnflauə] n бот. слънчоглед
the SUNFLOWER State ам. Канзас...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SUNFLOWER
Последно търсено в речника