Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BATHOS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BATHOS
['beiðəs] 1. внезапен преход от възвишен към шаблонен стил
2. рязко спадане на интереса
3. пресилен патос
4. фиаско...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BATHOS

FLY-PAST

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FLY-PAST
['flaipa:st] n воен. ав. прелитане във формация при парад...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FLY-PAST

PROPHETIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PROPHETIC
[prə'fetik] a пророчески
PROPHETIC of вещаещ (нещо)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PROPHETIC

STUCK-UP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
STUCK-UP
['stʌk'ʌp] a разг. надменен, наперен, надут...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
STUCK-UP
Последно търсено в речника