Английско-Български речник bill

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BILL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BILL
[bil] I. 1. сметка (за доставени стоки, извършени услуги и пр.), фактура

BILL

of quantities проектодокументация, проектосметка
2.

BILL

of exchange полица, менителница, разписка
3. законопроект
to pass/reject a

BILL

приемам/отхвърлям законопроект
4. юр. иск
5. бюлетин, циркуляр
6. обява, обявление, афиш, плакат
програма (за театър, концерт и пр.), to head/top the

BILL

името ми е с едри букви на първо място в афиша 7. списък, инвентар
8. ам. банкнота
9. забавление, програма
to change the (play-)

BILL

сменям обявената програма
to fill the

BILL

задоволявам, подхождам, достатъчен съм, отговарям на изискванията, свършвам работа
II. 1. обявявам, разгласявам, афиширам

BILL

ed to appear as обявено е, че ще играе в ролята на
2. разлепям афиши
3. правя списък
4. изготвям сметка
5. изпращам сметка
III. 1. човка, клюн
2. връх на котва
3. козирка
IV. v целуваме се с човки
прен. разменяме си милувки/целувки, гукаме си (и to

BILL

and coo)
V. 1. ист. бойна брадва със закривено острие
2.

bill

hook

0 гласа
Речник
Английско-Български
BILL
Последно търсено в речника