Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

LINSEY-WOOLSEY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LINSEY-WOOLSEY
['linzi'wulzi] 1. груб плат от вълна и памук/лен
2. миш-маш, глупости...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LINSEY-WOOLSEY

REPRODUCTIVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
REPRODUCTIVE
[,ri:prə'dʌktiv] 1. възпроизводителен
REPRODUCTIVE organs полови органи
2. плодовит...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
REPRODUCTIVE

SUMMIT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SUMMIT
['sʌmit] 1. връх, било, най-висока част, прен. апогей, предел
2. SUMMIT (conference/meeting/talks) конференция/среща/разговори на най-високо равнище...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SUMMIT

VALET

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
VALET
['vælit] I. 1. слуга, камериер
2. прислужник в хотел и пр., който почиства/глади дрехи, лъска обувки и пр
II. v служа като камериер на, обслужвам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
VALET

VALORIZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
VALORIZE
['væləraiz] v изкуствено покачвам/поддържам (цени-особ. чрез държавни мерки), валоризирам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
VALORIZE

VERTIGINOUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
VERTIGINOUS
[vɝ'tidʒinəs] 1. шеметен, причиняващ замайване
2. замаен, зашеметен, страдащ от виене на свят
to feel VERTIGINOUS вие ми се свят, чувствувам се замаян
3. въртящ се, виещ се
VERTIGINOUS current водовъртеж...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
VERTIGINOUS
Последно търсено в речника