Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CHORUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CHORUS
['kairas] I. 1. хор, хорова група
in CHORUS всички заодно, в хор
2. музикално произведение за хор
3. хоров/балетен състав в оперета/ревю и пр
4. припев, рефрен
5. действуващо лице, изпълняващо пролога/епилога и пр. в пиеса
6. хор в антична драма
II. v пея/говоря/повтарям в хор...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CHORUS

DEVIATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DEVIATE
['divieit] v отклонявам (се) (и прен.) (from), тръгвам по лош път...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DEVIATE

SUBORN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SUBORN
[sə'bɒ:n] n накарвам (някого) чрез подкуп и пр. да извърши незаконно деяние (особ. лъжесвидетелство)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SUBORN

UNRESTRICTED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNRESTRICTED
[ʌnri'striktid] a неограничен, свободен
UNRESTRICTED road път, по който няма ограничения на скоростта на превозните средства...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNRESTRICTED

WHITEN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WHITEN
['waitn] 1. побелявам, побледнявам
2. избледнявам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WHITEN
Последно търсено в речника