Английско-Български речник bid

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BID

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BID
[

bid

] I. 1. ост. поет. казвам, заповядвам, нареждам
to

BID

farewell/goodbye сбогувам се, прощавам се
3. (рt, pp

bid

) предлагам цена, наддавам (при търг), карта анонсирам
4. ост. nokaнвaм

BID

den guest поканен/зван гост
to

BID

defiance to ост. държа се предизвикателно с, проявявам неподчинение към
to

BID

fair to (с inf) обещавам/давам изгледи да
to

BID

up покачвам цена чрез наддаване (на търг)
II. 1. предлагане на цена, предложена цена, оферта (на търг)
2. ам. разг. покана
3. карта анонс
4. опит, начинание, усилие, призив
to make a

BID

for sympathy правя опит да спечеля съчувствие

0 гласа
Речник
Английско-Български
BID
Последно търсено в речника