Английско-Български речник bias

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BIAS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BIAS
['baiəs] I. 1. отклонение, наклон, полегата линия
2. верев, веревна кройка, диагонален шев
cut on the

BIAS

скроено на верев

BIAS

binding веревно парче (за поръбване и пр.)
3. предразположение, склонност, интерес
4. пристрастие (towards, in favour of към, в полза на)
5. предубеждение (against към), предразсъдък
6. рад. смесване, сфазиране
II. v повлиявам, предразполагам, предубеждавам
III. a диагонален, веревен
IV. adv диагонално, косо, на верев, полегато

0 гласа
Речник
Английско-Български
BIAS
Последно търсено в речника