Английско-Български речник between

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BETWEEN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BETWEEN
[bi'twi:n] adv prep между, помежду

BETWEEN

ourselves/you and me (само) между нас казано
in

BETWEEN

междувременно, между, помежду

BETWEEN

whiles в промеждутъците, от време на време
far

BETWEEN

на големи промеждутъци, рядко

BETWEEN

whiles през това време

BETWEEN

the devil and the deep blue sea в безизходно положение

BETWEEN

hay and grass ни това ни онова

BETWEEN

whiles през това време

BETWEEN

wind and water прен. на опасно уязвимо място
in

BETWEEN

измежду

0 гласа
Речник
Английско-Български
BETWEEN
Последно търсено в речника