Английско-Български речник bet

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BET

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BET
[

bet

] I. 1. басиране, обзалагане, бас, облог
to make a

BET

обзалагам се, хващам се на бас
to take a

BET

приемам бас
2. разг. мнение
my

BET

is that she has lost her way според мен тя сее загубила
3. начин на действие
your

BET

is to leave the town разг. най-добре ще направит да напуснеш града
II. v басирам се, обзалагам се. бас държа
I

BET

разг. разбира се, сигурен съм, бас лържа
you

BET

разг. разбира се, может да бъдеш/бъди сигурен

0 гласа
Речник
Английско-Български
BET
Последно търсено в речника