Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AIRING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AIRING
['Ёəriŋ] 1. проветряване
2. сушене на открито
3. излагане на показ, публично изказване
4. разходка
5. ам. радиопредаване, телевизионно предаване...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
AIRING

CHASTISE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CHASTISE
[tJae'staiz] v налагам (телесно) наказание, бия...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CHASTISE

NATIONALLY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
NATIONALLY
['næʃənəli] 1. из цялата страна, общонародно
2. от общонационална/общодържавна гледна точка, всенародно
3. в национален дух, като нация...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
NATIONALLY
Последно търсено в речника