Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ATTIRE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ATTIRE
[ə'taiə] I. n книж. (официално) облекло
II. v книж. обличам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ATTIRE

EQUINE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EQUINE
['i:kwain] I. a зоол. конски
EQUINE species еднокопитни
II. n ам. кон...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EQUINE

LOSE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LOSE
[lu:z] 1. губя, изгубвам, загубвам, претърпявам загуба
to LOSE one's way, to LOSE oneself загубвам се, обърквам се, обърквам пътя
to LOSE weight отслабвам
2. изпускам, пропускам (и прен.), изтървавам, пада ми (обувка, коса и пр.)
I lost part of what he said пропуснах/не схванах част от това, което той каза
3. отървавам се/освобождавам се от
I've lost my cold мина ми хремата
4. ставам причина за загуба
it will LOSE me my place това ще ми струва/коства мястото/службата/работата
5. обик. pass...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LOSE

ROMANCER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ROMANCER
[rə'mænsə] 1. автор на рицарски романи
2. лъжец фантазъор...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ROMANCER
Последно търсено в речника