Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

HAMBURG

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HAMBURG
['hæmbɝg] 1. гр. Хамбург
2. хамбургска порода кокошки със сини крака (и HAMBURG fowl)
3. хамбургски мискет (и black HAMBURG)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HAMBURG

PROVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PROVE
[pru:v] 1. n доказвам
to PROVE oneself as доказвам, че съм
2. изпитвам, изпробвам
3. оказвам се, излизам (и refl)
to PROVE (to be) a coward/useless, etc. оказвам се страхливец/излишен и пр
4. мат. проверявам
5. юp. легализирам (завещание)
6. карам да втаса/кипне, втасвам, кипвам (за тесто)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PROVE

RITZY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RITZY
['ritsi] a sl. луксозен, елегантен, шикозен, снобски...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RITZY
Последно търсено в речника