Английско-Български речник beside

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BESIDE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BESIDE
[bi'said] 1. до, при. край, близо до
2. освен, в допълнение към
3. в сравнение с

BESIDE

his your guilt seems a trifle в сравнение с неговата твоята вина изглежда незначителна
4. извън, далеч от

BESIDE

the mark/point/question съвсем неточно/неуместно

BESIDE

oneself with извън себе си от (радост, гняв и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BESIDE
Последно търсено в речника