Английско-Български речник benefit

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BENEFIT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BENEFIT
['benifit] I. 1. облага, полза, изгода, печалба, помощ
to give someone the

BENEFIT

of the doubt оправдавам някого поради липса на доказателства за вината му
for the

BENEFIT

of заради, за доброто на (обик. ирон.)
2. предимство, привилегия

BENEFIT

of clergy ист. неподсъдност на духовенството от граждански съд
3. издръжка/парична помощ от фонд обществено осигуряване и пр
4. бенефис
5. представление и пр. с благотворителна цел
II. 1. помагам. облагодетелствувам
2. имам/извличам полза, спечелвам (by, from от)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BENEFIT
Последно търсено в речника