Английско-Български речник beneath

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BENEATH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BENEATH
[bi'ni:0] I. 1. (отлолу) под. по-долу от
2. под. недостоен за

BENEATH

criticism под всяка критика

BENEATH

dignity под. достоинство то (на някого)

BENEATH

contempt незаслужаващ дори презрение
it is

BENEATH

you to complain недостойно е за теб да се оплакваш
to marry

BENEATH

one встъпвам в неравен брак
II. adv' долу. отдолу. по-долу

0 гласа
Речник
Английско-Български
BENEATH
Последно търсено в речника