Английско-Български речник bend

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BEND

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BEND
[

bend

] I. 1. извивам (се), превивам (се), прегъвам (се), свивам (се), изгърбвам се
2. навеждам се (down, over), покланям се
3. подчинявам, превивам, пречупвам (воля)
to catch someone

BEND

ing улавям някого в неизгодно/неблагоприятно положение
4. sl. извращавам, изопачавам (закои. прaвило)
5. отклонявам, насочвам в друга посока, отправям
he bent his steps from the path той се отклони от пътеката ail eyes were bent on me всички очи бяха отправени/насочени към мен
6. правя завой
the road

BEND

s several times шосето завива няколко пъти
7. to

BEND

one's mind съередоточавам се (to върху)
8. to be bent on (doing) something решен съм на/замислил съм/наумил съм си нещо/да направя нещо
9. мор. завързвам/привързвам с възел
10. насочвам, съсредоточавам, напрягам
to

BEND

the ear слушам внимателно
II. 1. извивка, завой, чулка, огънато място/част
round the

BEND

разг. луд, побъркан
2. вид моряшки възел
3. sl. гуляй
III. 1. бom. полска степна трева, полевица (Agrostis)
2. степ

0 гласа
Речник
Английско-Български
BEND
Последно търсено в речника