Английско-Български речник below

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BELOW

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BELOW
[bi'lou] 1. долу, отдолу, надолу
to go

BELOW

слизам долу (от по-горен eтаж), мор. слизам от палубата в кабините и пр
2. по-долу, по-нататък (на страница, в книга, по наклон, течение и пр.) по-долу, по-ниско, под (за степен, стойност, количество, качество и. пр.)
there were пo apples

BELOW

50 p нямаше ябълки по-долу от 50 пенса
it is five degrees

BELOW

freezing point пет градуса под нулата е

BELOW

her dignity под достойнството и

0 гласа
Речник
Английско-Български
BELOW
Последно търсено в речника