Английско-Български речник belief

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BELIEF

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BELIEF
[bi'li:f] 1. вяра, доверие (in)
2. мнение, убеждение
to the best of my

BELIEF

по мое мнение/дълбоко убеждение, доколкото знам, струва ми се, според мен
3. рел. вярване, вяра, религия

0 гласа
Речник
Английско-Български
BELIEF
Последно търсено в речника