Английско-Български речник beg

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BEG

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BEG
[

beg

] 1. прося, изпросвам
to

BEG

one's bread живея от просия
2. моля, умолявам, искам
to

BEG

leave to искам разрешение да
to

BEG

someone's pardon извинявам се на някого
I

BEG

your pardon? моля? какво казахте? to

BEG

off моля да бъда освободен (от работа, aнгажимент и пр.)
3. измъквам се, клинча
to

BEG

the question извъртам въпроса, измъквам се ловко от неудобно/трудно положение
I

BEG

to differ позволявам си да съм на друго мнение, разг. не съм съгласен
to go

BEG

ging не съм желан, никой не ме иска (за предмет), if this piece of cake is going

BEG

ging, I'll have it ако никой не иска това парче торта, аз ще го взема

0 гласа
Речник
Английско-Български
BEG
Последно търсено в речника