Английско-Български речник before

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BEFORE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BEFORE
[bi'fɒ:] I. 1. напред, от пред, предварително
2. преди това, по-рано, вече
1 had never seen him

BEFORE

никога преди това не бях го виждал
have you met

BEFORE

? познавате ли се
3. някога, по-рано, преди, досега
long

BEFORE

много преди това
II. 1. пред
she put the cup

BEFORE

me тя сложи чашата пред мен 2. пред, в присъствието на
the offender was brought

BEFORE

the magistrate нарушителят бе изправен пред съдията
3. пред, по-горе от (по ранг, чин и пр.)
a colonel comes

BEFORE

a major полковникът e по-горе по чин от майора
4. преди. по-рано от
I got up

BEFORE

sunrise станах преди изгрев слънце
she got there

BEFORE

you тя стигна там преди/по-рано от теб
5. предпочитание над, пред, по-скоро ..., отколкото
death

BEFORE

disgrace по-скоро смърт, отколкото позор
I put quality

BEFORE

quantity предпочитам качеството пред количеството
to be born

BEFORE

one's time прен. изпреварил съм времето/епохата си
to carry all

BEFORE

one преодолявам всичко, преуспявам във всичко, което върша

BEFORE

long скоро, не след дълго.

before

сj преди да, по-скоро/по-рано, отколкото
he came

BEFORE

we expected him той дойде по-рано, отколкото го очаквахме
look

BEFORE

you jump прен. не върши нищо прибързано
he would starve

BEFORE

he stole той по-скоро би умрял от глад, отколкото да открадне

0 гласа
Речник
Английско-Български
BEFORE
Последно търсено в речника