Английско-Български речник beetle

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BEETLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BEETLE
['bi:tl] I. 1. бръмбар (Coleoptera)
2. разг. хлебарка
3. късоглед човек
4. вид игра със зарове
II. 1. тех. трамбовка, набивачка, тежък (дървен) чук
2. бухалка
III. v изпъквам, издавам се напред, надвисвам
to

BEETLE

off. sl, отивам си, запрашвам

0 гласа
Речник
Английско-Български
BEETLE
Последно търсено в речника