Английско-Български речник beaver

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BEAVER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BEAVER
['bi:və] I. 1. зоол. бобър
eager

BEAVER

разг. прекалено усърден/ревностен в работата човек
2. боброва/касторена кожа
3. шапка от боброва кожа
4. дебел вълнен плат
5. sl. брадат човек
II. v работя усилено/енергично

0 гласа
Речник
Английско-Български
BEAVER
Последно търсено в речника