Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FUNGUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FUNGUS
['fʌŋgəs] 1. бот. гъба, гъбичка, плесен
2. гъбест израстък/нарастък
3. прен. нещо, което се разраства бързо
4. sl. брада...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FUNGUS

OUZEL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OUZEL
['u:zl] 1. n зоол. кос (Turdus merula)
2. ring OUZEL белогуш дрозд (Turdus torquatus)
3. water OUZEL воден кос (Cinclus aquaticus)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OUZEL

WAY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WAY
[wei] 1. път, пътека, шосе, място за преминаване
WAY in вход
WAY out изход (и прен.)
WAY through пасаж the broad WAY прен. пътят на наслажденията
the narrow/straight WAY прен. трудният път към добродетелта
the WAY of the Cross рел. Голгота (и прен.)
on one's WAY to на път/по пътя за
across/over the WAY отсреща, насреща, оттатък пътя
by the WAY на/край пътя, между другото, между прочем
out of the WAY настрани от/не на пътя, отдалечен, затънтен, забутан, необикновен, необичаен, особен
to...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WAY
Последно търсено в речника