Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CULTIVABLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CULTIVABLE
['kʌltivəbl] 1. годен за отглеждане (за растение и пр.)
2. обработваем (за земя)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CULTIVABLE

IMPERFECT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
IMPERFECT
[im'pɝfikt] I. 1. несъвършен, непълен, незавършен, недостатъчен
IMPERFECT knowledge недостатъчни познания (of по)
2. дефектен
3. грам. несвършен
II. n грам. несвършено време...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
IMPERFECT

NEEDLE-FISH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
NEEDLE-FISH
['ni:dlfiʃ] 1. n зоол. pipe-fish
2. вид щука (Belone belone)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
NEEDLE-FISH

PATH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PATH
[ра:θ] 1. пътека, пътечка
2. сп. писта
3. път (и на небесно тяло), траектория
4. поприще, поле за дейност, професия, линия на поведение, насока, курс...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PATH

SURE-FIRE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SURE-FIRE
['ʃuəfaiə] a ам. разг. безпогрешен, верен, сполучлив (за рецепта и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SURE-FIRE

WAR-WORN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WAR-WORN
['wɒ:wɒ:n] 1. опустошен от войната
2. изтощен от войни/войната...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WAR-WORN
Последно търсено в речника