Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

EQUERRY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EQUERRY
[i'kweri] 1. офицер, завеждащ кралските конюшни
2. флигел-адютант...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EQUERRY

PLAFOND

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PLAFOND
[plə'fɒ:n] 1. n фр. (украсен) таван
2. карти бридж плафон...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PLAFOND

SELF-GOVERNING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SELF-GOVERNING
[,self'gʌvəniŋ] a самоуправляващ се, автономен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SELF-GOVERNING

SIMPER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SIMPER
['simpə] I. v усмихвам се престорено/превзето/глуповато
II. n престоpена/превзета/глуповата усмивка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SIMPER

ZAREBA

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ZAREBA
[zə'ri:bə] n араб. ограда от плет/колове около лагер и пр...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ZAREBA
Последно търсено в речника