Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

INCUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INCUS
['inkəs] n (pl incudes) анат. Наковалня (във вътрешното ухо)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INCUS

INDELIBLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INDELIBLE
[in'deləbl] a незаличим, неизличим (за петно, спомен и пр.), неизгладим...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INDELIBLE

POTTY-CHAIR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
POTTY-CHAIR
['pɒtitʃЁə] n детски стол с дупка и гърне (нце)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
POTTY-CHAIR

TEENSY-WEENSY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TEENSY-WEENSY
['ti:nzi'winzi] a разг. дет. съвсем мъничък, дребничък...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TEENSY-WEENSY

TOUCH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TOUCH
[tʌtʃ] I. 1. докосвам/допирам се до, долепен съм до, докосвам леко (клавиш), дръпвам леко (струна)
to TOUCH one's hat to поздравявам (някого) с докосване на шапката си
to TOUCH a match to запалвам с клечка кибрит
I wouldn't TOUCH him/it with a barge-pole/a pair of tongs не искам да имам нищо общо/никакво вземане-даване с него/с това
to be TOUCHed by the King ист. бивам докоснат от краля (за излекуване от скрофула)
2. слагам в уста, вкусвам, хапвам, пия (обик. отрицателно)
I never TOUCH wine не...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TOUCH
Последно търсено в речника