Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AUGUSTAN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AUGUSTAN
[ɒ:'gʌstən] I. a августовски, класически
AUGUSTAN Age златен век (на литература и пр.)
II. класик (писаmeл)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
AUGUSTAN

LOAD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LOAD
[loud] I. 1. товар, тежест
2. прен. бреме
to take a LOAD off someone's mind освобождавам някого от грижа/безпокойство, смъквам товар от някого
3. тех. товар, натоварване 4. воен. заряд
5. pl разг. много, множество (of)
6. ам. sl. достатъчно количество алкохол, за да се напие
get a LOAD of this! sl. слушай внимателно!
II. 1. товаря (се), натоварвам (се), вземам товар/пътници (и с up)
2. прен. обременявам, отежнявам, затруднявам
3. струпвам, обсипвам
4. претоварвам (стомах)
5. зареждам, пълня...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LOAD

SABRE-TOOTHEDLION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SABRE-TOOTHEDLION
['seibətu:d,laiən] n предисторичeско животно с дълги горни кучешки зъби...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SABRE-TOOTHEDLION

WATCH-DOG

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WATCH-DOG
['wɒtʃdɒg] 1. куче пазач
2. пазител
the WATCH-DOG of the Treasury ам. сенатор, натоварен с контрола върху изразходваните държавни средства и пр...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WATCH-DOG
Последно търсено в речника