Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CONTRARIETY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CONTRARIETY
[,kɒntrə'raiəti] 1. противоречие, разногласие, несъответствие
2. препятствие, пречка, противодействие...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CONTRARIETY

KINGCRAFT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
KINGCRAFT
['kiŋkra:ft] n изкуството да се управлява...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
KINGCRAFT

TREENAIL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TREENAIL
['tri:neil] n гвоздей от дърво, дюбел, дибла...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TREENAIL
Последно търсено в речника