Английско-Български речник beaten

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BEATEN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BEATEN
['bi:tn] 1. бит, победен
2. уморен

BEATEN

up разнебитен, капнал
3. отъпкан
to keep to the

BEATEN

track npен. вървя по отъпкания път
to go off the

BEATEN

track не вървя по отъпкания път, извършвам нещо необичайно
4. кован (за метал)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BEATEN
Последно търсено в речника