Английско-Български речник beat

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BEAT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BEAT
[bi:t] I. 1. бия, удрям, тупам, блъскам
to

BEAT

someone black and blue бия някого до посиняване
to

BEAT

the dust out of a carpet изтупвам килим
to

BEAT

one's brains прен. блъскам си главата, мъча се да измисля нещо
to

BEAT

the air полагам напразни усилия
to

BEAT

time тактувам
2. разбивам (яйца и пр.), кова (метал), счуквам, меся (тесто), отъпквам (път)
3. пулсирам, туптя, тупкам
4. разбивам се, плискам се (за вълни), шибам (за дъжд), прежурям (за слънце) (и с down)
5. побеждавам, надвивам, разг. надминавам, превъзхождам
to

BEAT

a record чупя рекорд
can you

BEAT

it! представи си! (учудване)
6. затруднявам that

BEAT

s me това не мога да разбера/напоавя
that problem has

beat

en me тази задача ме затрудни/измъчи, не можах да се справя с тази задача
7. уморявам, изтощавам
8. лов. претърсвам, претършувам (за дивеч)
9. мор. лавирам (up, about)
to

BEAT

it sl. офейквам, избягвам, плюя си на петите

BEAT

it! махай се! пръждосвай се! изчезвай! to

BEAT

one's way проправям си път
that

BEAT

s the band/creation/everything това надминава всичко, това е върхът

beat

about лутам се, блъскам се, търся претекст и пр.
to

BEAT

about the bush говоря със заобикалки, усуквам го

beat

back отбивам, отблъсквам (атака и пр.)

beat

own подбивам, намалявам, отбивам от цена, сломявам, съсипвам, смазвам
изпотрошвам (цветя и пр.),

beat

in разбивам, избивам (навътре) (врата и пр.),

beat

off

beat

back

beat

out избивам, изчуквам. изковавам
II. 1. удар/биене на барабан
2. туптене, тупкане, пулсиране
3. муз. такт, тактуване, даване на такт, силно изразен ритъм
4. обход, участък/район на подвижен пост, лов. район на ловуване, прен. обхват, обсег
to be on the

BEAT

обхождам, патрулирам
this is off/out of my

BEAT

това е извън моята компетентност, товa не е по моята част
5. физ. биене вследствие на интерференция
6. ам. вестникарска сензация
the

BEAT

of ам. sl. човек/нещо, което надава/превъзхожда
did you ever see the

BEAT

of it? виждал ли си някога нещо, което да надминава това? to get a

BEAT

on someone ам. разг. излъгвам/изигравам някого
III. a уморен, изтощен, отмалял, капнал, унил, обезсърчен
the

BEAT

generation битници

0 гласа
Речник
Английско-Български
BEAT
Последно търсено в речника