Английско-Български речник bearing

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BEARING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BEARING
['bЁəriŋ] 1. държание, обноски, поведение, маииер
2. отношение, връзка, аспект
what you say has no

BEARING

on the argument това, което казваш, няма никаква връзка със спора
3. раждане, даване на плод 4. търпене, понасяне
beyond/past (all)

BEARING

нетърпим
5. тех. лагер, опора
6. pl мор., ав. ориентировъчни данни, местоположение, прен. ориентировка
to get/take one's

BEARING

s ориентирам се
to lose one's

BEARING

s загубвам ее, обърквам се, дезориентирам се
to be out of one's

BEARING

s сбърквам посоката, обърквам се, заблудил съм се
7. хер. девиз/фигури на герб

0 гласа
Речник
Английско-Български
BEARING
Последно търсено в речника