Английско-Български речник bearer

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BEARER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BEARER
['bЁərə] 1. носител, приносител, носач
2. предяви тел (на чек и пр.)
3. good/poor

BEARER

дърво/растение. което дава/не дава много плод, което ражда/не ражда много

0 гласа
Речник
Английско-Български
BEARER
Последно търсено в речника