Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CINERARIUM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CINERARIUM
[,sina'reariam] n място/ниши, където се поставят урни с праха на покойници след кремацията, колумбарий...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CINERARIUM

EXCURSIONIST

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EXCURSIONIST
[iks'kɝʒənist] n екскурзиант, турист, излетник...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EXCURSIONIST

MAST-HEAD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MAST-HEAD
['ma:sthed] I. 1. мор. топ, връх на мачта
2. жур. заглавка
II. 1. пращам на топа (за наказание)
2. вдигам на топа (знаме, платно и пр.)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MAST-HEAD

MITE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MITE
[mait] I. 1. червейче (в сирене, брашно и пр.)
2. зоол. кърлеж (разряд Асаrina)
II. 1. лепта
2. прен. малък принос
3. дребно нещо
4. дребосъче
a MITE of a child мъничко детенце...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MITE
Последно търсено в речника