Английско-Български речник bean

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BEAN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BEAN
[bi:n] I. 1. бобово зърно. бобче
2. опт. боб. фасул
3. зърно на кафе/какао и пр
4. ам. sl. глава, ум, акъл 5. sl. монета, пара
be without/not have a

BEAN

нямам пукната пара
full of

BEAN

s весел, оживен, въодушевен
to give someone

BEAN

s ругая/наказвам някого
old

BEAN

s друже, драги, мой човек (обръщение), like

BEAN

s стремително, бързо, с все сила
to know

BEAN

s aм. sl нищичко не знам, нямам понятие
to know how many

BEAN

s make five сведущ съм, с ума си съм, хитрец съм
II. v удрям по главата с топка

0 гласа
Речник
Английско-Български
BEAN
Последно търсено в речника