Английско-Български речник beam

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BEAM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BEAM
[bi:m] I. 1. греда
2. носеща греда, трегер
3. текст, кросно
4. рамо на везни
to tip/turn the

BEAM

накланям везните, решавам изхода (на нещо)
5. мор. напречна корабна греда. бимс, най-голямата ширина на кораб on her

BEAM

ends силно наклонил се/килнал се наст рана (за кораб), to be on one's

BEAM

s прен. останал съм почти без средства
6. процеп, ок, теглич
7. тех. предавателен лост/щанга
8. лъч, сноп лъчи
9. физ. насочени електромагнитни вълни

BEAM

aerial рaд. насочена/лъчева антена
to fly the

BEAM

рад., aв. летя по уреди/чрез насочване по радиото
10. прен. грейнал поглед, радостна усмивка
broad in the

BEAM

разг. широк в ханша, пълен, набит
on/off the

BEAM

на правилен/погрешен път, разг. точно както трябва/не трябва
II. 1. грея, сияя, излъчвам светлина (и прен.)
2. рад. излъчвам. предавам
насочвам (радиосигнили и np.)
3. усмихвам се радостно/щастливо, сияя от щастие

0 гласа
Речник
Английско-Български
BEAM
Последно търсено в речника