Английско-Български речник bead

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BEAD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BEAD
[bi:d] I. 1. мънисто, зърно от броеница/огърлица
2. рl наниз, огърлица, броеница, синци
to say/tell one's

BEAD

s ост. чета/казвам си молитвата
3. капка, капчица, мехурче

BEAD

s of sweat капки пот
4. архитектурен орнамент
II. 1. нижа, нанизвам (мъниста и пр.)
2. украсявам с мъниста

0 гласа
Речник
Английско-Български
BEAD
Последно търсено в речника