Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FIGURATIVENESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FIGURATIVENESS
['figjurətivnis] n метафоричност, символичност, образност...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FIGURATIVENESS

HALCYON

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HALCYON
['hælsiən] I. n зоол. ледениче, синъо рибарче (Alcedo ispida)
II. a тих, спокоен, мирен
HALCYON days тихо/хубаво време (около зимното слънчестоене), разг. тихи/спокойни дни...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HALCYON

MAYPOLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MAYPOLE
['meipoul] n украсен с цветя и ленти кол (около който се танцува на Първи май в Англия)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MAYPOLE

MOSAICIST

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MOSAICIST
[mou'zeisist] n творец на мозаични произведения...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MOSAICIST

RADIO PILL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RADIO PILL
['reidiou,pil] n мед. капсула с радиопредавател, която се гълта и излъчва данни за физиологическото състояние на организма...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RADIO PILL
Последно търсено в речника