Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ACCUMULATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ACCUMULATION
[ə,kju:mju'leiʃn] 1. натрупване, събиране, увеличаване
primitive ACCUMULATION ик. първоначално натрупване
2. куп, маса, натрупване...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ACCUMULATION

BY-PLAY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BY-PLAY
['baiplei] n театр. странични/второстепенни действия на сцената...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BY-PLAY

ECONOMICAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ECONOMICAL
[,i:kə'nɒmikəl] 1. икономичен, пестелив
to be ECONOMICAL with пестя, не пилея
to be ECONOMICAL of time and energy спестявам време и енергия/сили
2. икономически, стопански...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ECONOMICAL

EXPECTANT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
EXPECTANT
[iks'pektənt] a очакващ, чакащ
EXPECTANT mother бременна жена, бъдеща майка
EXPECTANT policy/method политика/метод на изчакване
EXPECTANT treatment мед. изчаквателна терапия, симптоматично лечение...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
EXPECTANT
Последно търсено в речника