Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ASCENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ASCENT
[ə'sent] 1. издигане, изкачване, възлизане
to make an ASCENT in a balloon качвам се на/летя с балон
2. склон, стръмнина, стръмна пътека, стъпала
3. изкачване (на връх)
4. възход, напредък...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ASCENT

MERIDIONAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MERIDIONAL
[mə'ridiənəl] I. 1. меридианов, меридианен
2. меридионален, южноевропейски
II. n южняк (особ. жител на Южна Франция)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MERIDIONAL

ON-LICENSE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ON-LICENSE
['ɒn,laisəns] n позволително за продажба на спиртни напитки само за консумация в заведението...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ON-LICENSE

REDUCTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
REDUCTION
[ri'dʌkʃn] 1. намаление, намаляване, отстъпка, съкращение (на разходи и пр.)
2. умалено копие (на снимка, карта и пр.)
3. докарване, свеждане (to до), подчиняване
4. воен. понижение, разжалване (from, in rank в по-долен чин)
5. мед. наместване (на става и пр.)
6. хим. откисляване, редуциране
7. мат. привеждане под общ знаменател, съкращаване (на дроб и пр.)
8. метал. валцоване, изтегляне, сплескване, пресоване
9. изч. тех. обработване (на данни)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
REDUCTION

UNSANITARY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNSANITARY
[ʌn'sænitəri] a нехигиеничен, нездравословен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNSANITARY
Последно търсено в речника