Английско-Български речник bay

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BAY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BAY
[bei] I. n залив (широк)
II. 1. стр. отвор/просвет между две колони
2. ниша, еркер
3. голям корем, търбух
4. жп. странична глуха линия/перон/платформа 5. помещение за болни (на пароход и пр.)
III. 1. проточен кучешки лай при гонене на дивеч
2. стойка на преследвано животно
at

BAY

притиснат до стената, в безнадеждно/отчаяно положение
to hold/keep someone at

BAY

държа някого на разстояние
to stand at

BAY

обръщам се и заставам с лице срещу преследвачите си
to bring/drive to

BAY

прен. притискам до стената, поставям в безизходно положение
IV. v лая/вия проточено (за ловджийско куче)
V. 1. бот. дафиново дърво (Laurus nobilis)
2. pl лавров венец, прен. слава, почести
VI. 1. a червеникавокафяв
2. n червеникавокафяв кон

0 гласа
Речник
Английско-Български
BAY
Последно търсено в речника