Английско-Български речник batter

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BATTER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BATTER
['bætə] I. 1. бия, бухам, блъскам, сипя удари върху, разнебитвам
2. воен. обстрелвам с артилерия, разрушавам
3. сплееквам, спитвам, смачквам
4. набивам, очуквам, нащърбявам (монета и пр.)
5. разбивам/правя на пух и прах (теория и пр.)
II. n лек наклон (на стена и пр.)
III. 1. тесто за палачинки/паниране и пр
2. печ. побито място, размазан печат
IV. вж. batsman

0 гласа
Речник
Английско-Български
BATTER
Последно търсено в речника