Английско-Български речник bathos

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BATHOS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BATHOS
['beiðəs] 1. внезапен преход от възвишен към шаблонен стил
2. рязко спадане на интереса
3. пресилен патос
4. фиаско

0 гласа
Речник
Английско-Български
BATHOS
Последно търсено в речника