Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ENVIOUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ENVIOUS
['enviəs] a завистлив
to be ENVIOUS of завиждам на
to make someone ENVIOUS изпълвам някого със завист...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ENVIOUS

S TEARS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
S TEARS
['dʒoubz,tiəz] 1. бот. вид салеп (Coix lacryma)
2. семената на това растение, който се използуват като мъниста...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
S TEARS

NEEDLEWOMAN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
NEEDLEWOMAN
['ni:dlwumən] n (pl-women) шивачка, бродирачка, жена, която умее да шие...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
NEEDLEWOMAN

PITCH-DARK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PITCH-DARK
['pitʃda:k] a съвсем тъмен, тъмен като в рог...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PITCH-DARK

WRIGHT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WRIGHT
[rait] n (обик. в съчет.) човек, който изработва/прави/създава нещо
ship WRIGHT корабостроител
play WRIGHT драматург...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WRIGHT
Последно търсено в речника