Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

FOB

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FOB
[fɒb] I. 1. джобче за часовник (на панталони)
2. ланец
3. украшение на края на ланец
II. v (-bb-) измамвам, изигравам
fob off пробутвам (нещо долнокачествено) (on)
to FOB someone off залъгвам/лъжа/мамя някого (с празни обещания и пр.) (with)
fob out of измъквам с измама
to FOB someone out of something измъквам нещо от някого с измама...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FOB

INTERDICTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INTERDICTION
[,intə'dikʃn] 1. юр. запрещение, забрана, възбрана
2. църк. отлъчване...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INTERDICTION

TO-AND-FRO

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TO-AND-FRO
['tu:ən'frou] adv насам-натам, нагоре-надолу...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TO-AND-FRO

USANCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
USANCE
['ju:zəns] n търг. срок за изплащане на задгранична полица...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
USANCE
Последно търсено в речника