Английско-Български речник basilisk

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BASILISK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BASILISK
['bæzilisk] 1. мит. влечуго, поразяващо с дъха и погледа си
2. зоол. вид тропически гущер

0 гласа
Речник
Английско-Български
BASILISK
Последно търсено в речника