Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DISARTICULATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DISARTICULATE
[,disa:'tikjuleit] v разрязвам (по ставите), разглобявам, демонтирам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DISARTICULATE

ESPLANADE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ESPLANADE
['espləneid] n еспланада, издигнат път/кей край плаж...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ESPLANADE

PERPLEX

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PERPLEX
[pə'pleks] 1. обърквам, смущавам, озадачавам
2. усложнявам, забърквам (въпрос), утежнявам (стил)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PERPLEX

SHAVING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SHAVING
['ʃeiviŋ] 1. бръснене
2. тех. шевинговане
3. рl стружки, талаш...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SHAVING

TOSS-UP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TOSS-UP
['tɒsʌp] 1. хвърляне на чоп/жребий
2. несигурна работа, съмнително нещо
it's a TOSS-UP whether I will be able to come не e сигурно/не се знае дали ще мога да дойда...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TOSS-UP
Последно търсено в речника