Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DRY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DRY
[drai] I. 1. сух, изсъхнал, пресъхнал
DRY land суша (земя)
DRY harbour пристанище, което остава без вода при отлив
to pump a well DRY източвам всичката вода от кладенец
to wring DRY изцеждам, изстисквам
to run/go DRY изсъхвам, пресъхвам (за кладенец и пр.), оставам без гориво/масло (за мотор), прен. изчерпвам се (за писател), преставам да говоря, пресеквам
DRY spell метеор. период без валежи
DRY bread/toast сух/препечен хляб без масло
2. жаден, изжаднял, който причинява жажда/кара на вода
to...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DRY

LEADERED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
LEADERED
['li:dəd] a често споменаван/разискван (в уводнa статии)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
LEADERED

TORPID

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TORPID
['tɒ:pid] I. 1. вцепенен, бездеен, безчувствен
2. зоол. в състояние на летаргия
3. апатичен, вял, безстрастен, бездушен, безразличен
4. тъп
II. 1. състезателна лодка с осем гребла
2. TORPID s гребни състезания в Оксфорд, обик. между вторите тимове на колежите...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TORPID
Последно търсено в речника