Английско-Български речник bash

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BASH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BASH
[bæʃ] I. 1. удрям, фрасвам
2. пребивам, смазвам, разбивам
II. 1. удар, фрасване
2. sl. опит
to have a

BASH

at something опитвам (да направя) нещо
3. sl. забава, джабула

0 гласа
Речник
Английско-Български
BASH
Последно търсено в речника