Английско-Български речник bark

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BARK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BARK
[ba:k] I. 1. кора на дърво
2. дъбилна смес от кори (за боядисване)
II. 1. обелвам кора на/оголвам дърво
2. ожулвам се, одирам си кожата III. 1. лая, излайвам (at) (и прен.)
to

BARK

up the wrong tree прен. насочвам усилията си в погрешна посока, отправям обвинения/оплаквания не където трябва
2. изревавам, изтрещявам (за оръдие и пр.)
3. разг. кашлям силно/шумно
IV. 1. лай
2. рев. гръм (на огнестрелно оръжие)
3. разг. силно/шумно кашляне
his is worse than his bite той e лош само на думи
V. n мор. барк, тримачтова платноходка

0 гласа
Речник
Английско-Български
BARK
Последно търсено в речника