Английско-Български речник barium

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BARIUM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BARIUM
['bЁəriəm] n хим. барий

BARIUM

meal мед. бариева каша

0 гласа
Речник
Английско-Български
BARIUM
Последно търсено в речника