Английско-Български речник bargain

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BARGAIN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BARGAIN
['ba:gin] I. 1. сделка, пазарлък, покупка
to make/strike a

BARGAIN

сключвам сделка, постигам споразумение
a good/bad

BARGAIN

изгодна/неизгодна сделка/покупка
a Dutch/wet

BARGAIN

сделка, приключена с почерпка a hard

BARGAIN

сделка с тежки условия за една от сграните
2. изгодна сделка, оказион

BARGAIN

price намалена/ниска цена

BARGAIN

sale разпродажба на стоки с намалена цена
that's a

BARGAIN

! добре! решено! съгласен съм! into the

BARGAIN

отгоре на това, освен това, на всичко отгоре
to make the best of a bad

BARGAIN

не падам духом
II. v пазаря се, спазарявам се, прен. съгласявам се
to

BARGAIN

something away жертвувам нещо (за да получи друго), to

BARGAIN

for разг. очаквам, готов съм за
thiai is more than 1

BARGAIN

ed for това ме изненадва неприятно, не ми влизаше в сметките, не съм го очаквал, to be in a good/bad

BARGAIN

ing position в изгодна/неизгодна позиция съм (при водене на преговори и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BARGAIN
Последно търсено в речника