Английско-Български речник bare

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BARE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BARE
[bЁə] I. 1. гол, непокрит, оголен
in one's

BARE

skin гол-голеничък
with one's

BARE

hands само с ръце, с голи ръце
to lay

BARE

разкривам, изкарвам наяве, разобличавам, издавам тайна, опустошавам (земя, страна) 2. празен, немебелиран, прост, неукрасен
3. оскъден, незначителен, едва стигащ
4. изтъркан, износен, охлузен
at the

BARE

mention of само при споменаването на
to earn a

BARE

living изкарвам едва колкото да преживея
the

BARE

thought frightens me самата мисъл (за това) ме плаши
a

BARE

hundred pounds някакви си/едва сто лири
II. v откривам, оголвам, разкривам

0 гласа
Речник
Английско-Български
BARE
Последно търсено в речника