Английско-Български речник bar

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BAR

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BAR
[ba:] I. 1. пръчка, прът
pl решетки, пречки, преграда, препятствие, бариера (и прен.)
the colour

BAR

расова дискриминация
behind (prison)

BAR

в затвора, зад решетките
2. лом, лост
3. парче, калъп (шоколад, сапун и пр.), кюлче (злато, сребро и пр.)
4. резе, лост
5. геогр. наносна ивица (при устието на река, в пристанище)
6. муз. тактова черта, такт
7. лента, сноп лъчи 8. адвокатска професия, адвокатура
to read for the

BAR

следвам право
to go/be called/admitted to the

BAR

получавам право на адвокатска практика
9. юр. възражение, което спира по-нататъшния ход на делото
10. място на подсъдимия в съда
at/to the

BAR

на подсъдимата скамейка
the

BAR

of public opinion съдът на общественото мнение
11. прен. съд
12. бар, тезгях (в кръчма и пр.)
II. 1. преграждам, препречвам, запречвам, залоствам
all exits are

BAR

red всички изходи ca затворени, прен. няма вече изход
2. изключвам, не допускам (from)
3. разг. не одобрявам, възразявам срещу, мразя
4.

BAR

in затварям, заключвам, не пускам да излезе
5.

BAR

out не пускам да влезе
III. prep освен (ако не), без, с изключение на, като се изключи

BAR

none без изключение

BAR

accidents ако не се случи нещо
IV. n физ., метеор, бар
V. n голяма средиземноморска ядивна риба (Sciaena aquila)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BAR
Последно търсено в речника