Английско-Български речник banking

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BANKING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BANKING
['bæŋkiŋ] n банково дело, банкерство

BANKING

account банкова сметка

BANKING

hours работно време на банка

BANKING

house банкерска къща

0 гласа
Речник
Английско-Български
BANKING
Последно търсено в речника